دوشنبه 26 آذر 1397 - 9 ربيع الثاني 1440 - 2018 دسامبر 17
کد خبر : 216967
تاریخ انتشار : 18 مرداد 1396 16:17
تعداد بازدید : 296

چک لیست ها

چک لیست ها

چک لیست های امور مامایی دانشکده علوم پزشکی ساوه

چک لیست کلاس های آمادگی برای زایمان

چک لیست پایش بلوک زایمان

چک لیست بازدید مطب های زنان

چک لیست پایش مامای همراه

چک لیست اعتبار بخشی بلوک زایمان

چک لیست نظارتی مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی

چک لیست بیمارستان برای دریافت لوح دوستدار مادر

فرم پارتوگراف

سنجه های بلوک زایمان مربوط به اعتباربخشی

سنجه های شیرمادر مربوط به اعتباربخشی

فرم گزارش فوری مرگ مادر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد